21 września 2017

GRAFIK NA LIPIEC 2019

Uwaga!

Terminy zajęć indywidualnych uzgadniane są z zainteresowanymi.

*** Istnieje możliwość opłacenia karnetu gotówką na miejscu, kartą oraz przelewem bezpośrednio na nasze konto bankowe.

Szkoła Talentów EduPrimo, ul. Lipińskiego 13c, Kraków
Bank Zachodni WBK 33 1090 1665 0000 0001 3600 3902
tytułem: Imię i nazwisko dziecka, nr telefonu rodzica.

*** Wpłaty od osób korzystających z usług poradni (wysokość opłat reguluje cennik usług ustalony przez dyrektora Poradni)

Zapisy na zajęcia – 696-85-27-97